Sign In

Skip Navigation Linksk12-programi

​​​​​​​K12 Programı

​​

kolej-acilis-4.jpg

Çift Dilli (Bilingual) Eğitim​

Tüm sınıflarımız için bir Türk bir de yabancı öğretmen ile bir Türk yardımcı öğretmen bulunmaktadır. Tüm anaokulu öğrencilerimiz günün yarısında Türk öğretmen; diğer yarısında ise anadili İngilizce olan (native English speaker) bir yabancı öğretmen ile ders yaparlar.

 

Montessori Eğitimi

​Bilge Adam Koleji anaokulları Montessori metodundan etkilenerek, çocuk boyutunda tasarlanmış sınıf mobilyaları ve eğitim materyalleri kullanmaktadır. Bu uygulama çevrenin çocuğa değil, çocuğun çevreye hakim olmasını sağlayarak, ona bağımsızlık kazandırır. Ayrıca öğrencilerimizin eğlenerek, oto-eğitilmelerini sağlar.

 

Yabancı Dil Eğitimi

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEF – Common European Framework) çerçevesinde öğrencilerimizin A1 seviyesinde İngilizce konuşmaları, okumaları ve anlamaları hedeflenmektedir. Bu sayede Bilge Adam Koleji anaokulu öğrencilerimiz, ilkokula başlamadan aşağıdaki yetenekleri kazanmış olmaktadır:

 • Kendisi, ailesi ve yakın çevresi ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilir.
 • Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilir.
 • Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilir. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilir.
 • Yaşadığı yeri ve tanıdığı insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilir.
 • Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilir. (Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi.)
 • Kişisel bilgi içeren formları doldurabilir. (Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.)​

kolej-acilis-6.jpgSTEM Programı

Bilge Adam Koleji ilkokullarında STEM 1-4 Programı uygulanmaktadır. Bilimsel araştırmalar göstermektedir ki öğrenciler bir şeyi sevmeye veya ona ilgi duymaya ilkokul çağında başlamakta ve karar vermektedir. Bu nedenle STEM 1-4 Programı, öğrencilerin ilgilerini Bilim ve Matematik üzerine çekmeye çalışan etkinlikler ile tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz, dokunmatik teknolojisi, robotik ve enerji, ışık, ses, hareket, yerçekimi gibi konuları keşfetmelerini sağlayacak günlük etkinlikler ile öğrenmekte ve hayat boyu sürecek bir heyecan kazanmaktadır.

 

Yabancı Dil Eğitimi

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEF – Common European Framework) çerçevesinde öğrencilerimizin A2 seviyesinde İngilizce konuşmaları, okumaları ve anlamaları hedeflenmektedir. Bu sayede Bilge Adam Koleji ilkokul öğrencilerimiz ortaokula başlamadan aşağıdaki yetenekleri kazanmış olmaktadır:

 • Kendisini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir.
 • Kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.
 • Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasa da kısa sohbetlere katılabilir.
 • Basit bir dille aile ve diğer insanları, yaşam koşullarını ve eğitimini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.
 • Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.

Ayrıca her öğrencimiz ilkokul ikinci sınıftan itibaren ikinci bir yabancı dil seçimi yapmaktadır.

kolej-acilis-8.jpg

STEM Programı

Bilge Adam Koleji ortaokullarında STEM 5-8 Programı uygulanmaktadır.

Ortaokul, öğrencilerimizin çözüme giden yolun birden fazla olabileceğini keşfetmeleri ve öğrenmeleri için en ideal zamandır. Bu nedenle robotik, uzay ve uçuş, DNA ve analizi gibi konular işlenerek, öğrencilerimizin problem çözümünde kendi yaratıcı metotlarını ve hayal güçlerini nasıl kullanacakları öğretilmektedir.

Öğrencilerimiz, dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ile aynı ileri düzey yazılım ve uygulamaları kullanarak; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin (STEM) günlük hayatlarını nasıl etkilediği ve değiştirdiğini görmektedir.

 

Yabancı Dil Eğitimi

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEF – Common European Framework) çerçevesinde öğrencilerimizin B1 seviyesinde İngilizce konuşmaları, okumaları ve anlamaları hedeflenmektedir. Bu sayede Bilge Adam Koleji ortaokul öğrencilerimiz liseye başlamadan aşağıdaki yetenekleri kazanmış olmaktadır.

 • ​İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilir.
 • Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilir. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri kavrayabilir.
 • İngilizce konuşulan bir ülkede seyahat ederken, ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir. Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (örneğin; aile, hobi, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir.
 • Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilir. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir. Bir öyküyü anlatabilir, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilir ve izlenimlerini belirtebilir.
 • Bildik ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı bir metin yazabilir. Deneyim ve izlenimlerini betimleyen kişisel mektuplar yazabilir.​

Ayrıca her öğrencimiz ilkokulda seçmiş olduğu ikinci yabancı dile devam edebilir veya bir başka yabancı dil tercih edebilir.​

kolej-acilis-7.jpg

STEM Programı

Bilge Adam Koleji liselerinde STEM 9-12 Programı uygulanmaktadır. STEM 9-12 Programı Biyomedikal Bilimler, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik olmak üzere 3 farklı program sunmaktadır. Öğrencilerimiz ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda bu programlardan birisini seçmektedir.

STEM 9-12 Biyomedikal Bilimler Programı, öğrencilerimizin insan sağlığı, fizyoloji, genetik, mikrobiyoloji ve halk sağlığı gibi kavramları çalışarak ve keşfederek, bir biyomedikal profesyoneli rolü üstlenebilmesini sağlayacak aşağıdaki 4 dersi sunmaktadır. Öğrencilerimiz insan vücuduna ait sistemlerin etkileşimlerini, hastalık tanı, tedavi ve önleme mekanizmalarını ve birlikte nasıl çalıştıklarını inceleyerek, günümüz ve geleceğin sağlık sorunlarına yaratıcı çözümler tasarlamak için heyecan duymaktadır.

 • Principles of Biomedical Science (PBS), Biyomedikal Bilimin Temelleri (2 dönem)
 • Human Body Systems (HBS), İnsan Vücudu Sistemleri (2 dönem)
 • Medical Interventions (MI), Tıbbi Müdahaleler (2 dönem)
 • Biomedical Innovation (BI), Biyomedikal Yenilikler (2 dönem)

STEM 9-12 Bilgisayar Bilimleri Programı, öğrencilerimizin algoritmik düşünceye odaklanmasını sağlarken, bilgisayar bilimleri ile ilgili kariyer fırsatları konusunda heyecan vermektedir. Öğrencilerimiz, siber güvenlik (cyber security), büyük veri (big data), yapay zeka (artificial intelligence) konularını keşfettikçe bilgisayar bilimlerinin ne kadar geniş bir alanda kullanıldığını fark etmektedir. Öğrencilerimiz program kapsamındaki aşağıdaki derslerde kendi uygulamalarını geliştirmek için profesyonel programlama dilleri kullanmakta, platform ve cihaz entegrasyonu gerçekleştirmekte, modeller geliştirmekte ve simülasyonlardan yararlanmaktadır.

 • Introduction to Computer Science (ICS), Bilgisayar Bilimlerine Giriş (1 dönem)
 • Computer Science and Software Engineering (CSE), Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği (2 dönem)
 • Computer Science Applications (CSA), Bilgisayar Bilimleri Uygulamaları (2 dönem)
 • Simulation and Modeling (SAM), Simülasyon ve Modelleme (1 dönem)
 • Artificial Intelligence (AI), Yapay Zeka (1 dönem)
 • Cybersecurity (SEC), Siber Güvenlik (1 dönem)
 • Computational Problem Solving (CPS), Bilgisayar Destekli Problem Çözme (2 dönem)

 

STEM 9-12 Mühendislik Programı, karmaşık ve açık uçlu gerçek yaşam problemlerine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin uygulandığı bir programdır. Öğrencilerimiz, doğru cevabı bulmaktan daha çok problemi tanımlama ve problemi çözmeye odaklanmaktadır. Bununla birlikte STEM bilgi, yetenek ve düşünce yapısını, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için, yeniliklere nasıl uygulayacaklarını öğrenirler.

 • Introduction to Engineering Design (IED), Mühendislik Tasarımına Giriş (2 dönem)
 • Principles of Engineering (POE), Mühendislik Temelleri (2 dönem)
 • Aerospace Engineering (AE), Havacılık Mühendisliği (2 dönem)
 • Civil Engineering and Architecture (CEA), İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık (2 dönem)
 • Computer Integrated Manufacturing (CIM), Bilgisayar Destekli Üretim (2 dönem)
 • Computer Science and Software Engineering (CSE), Bilgisayar Bilimleri ve Yazılım Mühendisliği (2 dönem)
 • Digital Electronics (DE), Dijital Elektronik (2 dönem)
 • Environmental Sustainability (ES), Çevresel Sürdürülebilirlik (2 dönem)
 • Engineering Design and Development (EDD), Mühendislik Tasarımı ve Geliştirme (2 dönem)

 

Yabancı Dil Eğitimi

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEF – Common European Framework) çerçevesinde öğrencilerimizin B2 seviyesinde İngilizce konuşmaları, okumaları ve anlamaları hedeflenmektedir. Bu sayede Bilge Adam Koleji öğrencilerimiz liseden mezun olduklarında en az aşağıdaki yetenekleri kazanmış olmaktadır:

 • Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilir. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilir. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilir.
 • Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilir.
 • İngilizceyi anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek, etkin bir rol oynayabilir.
 • İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak, bir konu hakkında görüş bildirebilir.
 • İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek veya karşı çıkarak, bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilir. Olayların ve deneyimlerin taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilir.
 • Her yaz döneminde planlanan yurtdışı dil programları ile öğrencilerimiz İngilizce seviyelerini C1 seviyesine çıkartmaları konusunda heyecanlandırılmaktadır. Yurtdışı dil programları için İngiltere, Amerika, Kanada ve Malta’da faaliyet gösteren seçkin dil okulları tercih edilmektedir.

​Ayrıca her öğrencimiz ilkokul veya ortaokulda seçmiş olduğu yabancı dile devam edebilir veya bir başka yabancı dil tercih edebilir. ​​

BİLGİ İSTEK FORMU