Sign In

Skip Navigation Linksdil-politikamizAnaokulu​nda Dil Politikamız

Alanlarında uzman yabancı öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı; öğrencilerimize İngilizce'yi sevdirmek, başka bir dilde de iletişim kurabileceklerini onlara hissettirmek ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Aktif öğrenme metodu ile sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda,  öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek,  İngilizce'yi duymak ve konuşmaktan zevk alacak ve günlük yaşamlarında kullanarak dil becerilerini geliştireceklerdir.

​Anaokulu dil derslerinde; oyun merkezli çeşitli etkinliklerle öğrencinin derse aktif olarak katılımını sağlamak, atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda öğrendikleri yabancı dili kullandırmak amaçlanır.  Drama, TPR (fiziksel uygulamalı anlatım), müzik ve kuklalar, dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdir. Zengin görsel-işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, oyunlu şarkılar, tekerlemeler, elişi, resim, müzik, bilgisayar destekli etkinlikler, fen-doğa-mutfak etkinlikleri, hikâye anlatımı ve projelerle her öğrencinin öğrenme tarzına ulaşmak hedeflenir. Farklı uygulama alanlarında öğrendikleri dili pratik yapma imkânı sunulur.          

İlkokulda Dil Politikamız

İlkokulda Türk ve yabancı öğretmenler tarafından yürütülen İngilizce programımızda temel amaç dili sevdirmek ve bu dili kullanarak iletişim kurmalarını sağlamaktır. Öncelikle, iyi bir kelime bilgisi, kulak-telaffuz eğitimi ve dilbilgisi ile sağlam bir İngilizce temelinin atılması hedeflenir.  

Öğrencilerin dil becerileri; dijital çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak,  yaş özellikleri ve seviyelerine göre çeşitlilik gösteren online programlarla desteklenerek geliştirilir. Dil derslerimiz her kademede CEFR (Common European Framework of References for Languages / Avrupa Ortak Dil Çerçevesi) doğrultusunda planlanır.   

  

Ortaokul​da Dil Politikamız

Ortaokulda İngilizce derslerimiz Türk ve yabancı öğretmenler tarafından verilir. Yoğun İngilizce programımıza ek olarak Almanca, İspanyolca, Fransızca ve Rusça gibi diller de seçmeli olarak verilir. Bilge Adam Koleji'nde dil politikası "çok dillilik" üzerine kurulmuş olup, öğrencilerimizi çok dil öğrenme konusunda motivasyonunun artırılması yönünde çalışmalar yapılır.   

​Tüm dil derslerimiz CEFR (Common European Framework of References For Languages)  doğrultusunda planlanmıştır. Anaokulundan itibaren birbirini destekleyen ve tamamlayan özgün İngilizce programı ile öğrencilerimizin kendilerini uluslararası düzeyde kanıtlamalarını sağlanır.  

  
BİLGİ İSTEK FORMU