Sign In

Skip Navigation Linksantalya0508-4521

​​​​​​​​​​​​Bi​lge Adam Koleji | Antalya​​​

​​

30 yılı aşkın süredir Antalya eğitim ve öğretim hayatına ciddi katkıları olan ​Uraz Ailesi, Konyaaltı'ndaki okulunu saygın bir marka ile açmaya karar verdi. Bu amaçla bilişim eğitimi alanında Türkiye'nin en büyük ve en saygın kurumlarından olan Bilge Adam markasını kullanmak için girişimde bulundu. Yapılan lisans anlaşması sonucunda Uraz Ailesi, Bilge Adam Koleji'ni 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Antalya'ya kazandırdı. Bu doğrultuda, Bilge Adam markası, Uraz Eğitim'e lisans kullanım anlaşması çerçevesinde kullandırılmaktadır.

​​Bilge Adam Koleji sunduğu teknoloji odaklı eğitim modeli ile Türkiye'de bir ilk ol​ma özelliğini taşımaktadır. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi'nden oluşan 16.000m2 üzerine kurulu kampüsümüzde 64 derslik, açık ve kapalı spor alanları, modern yüzme havuzu, spinning salonu, 3D sınıfları, uzay gözlemevi, kulüp ve aktivite odaları, kütüphane, modern teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar ve konferans - kültür merkezi bulunmaktadır.

Hedefimiz; ​Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen amaçlar doğrultusunda çağdaş, üretken, yaratıcı ​bilgi ve becerilerle donanımlı bireyler yetiştirmektir.

antalya-kampus.jpg


KULÜPLERİMİZ

Bilge Adam Koleji olarak öğrencilerimizin akademik gelişimi kadar spor ve sanatsal etkinliklerde etkin bireyler olarak yetişmelerinin öneminin farkındayız.

Kulüp saatleri okulumuzda büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin özgüvenlerini ortaya çıkarmada, ilgi ve yeteneklerini keşfetmede 32 farklı kulüp çalışması sunulur. Öğrenci kulüplerine katılım öğrencinin yaşına ve sınıf seviyesine göre belirlenir. Bir kulübün açılabilmesi için yeterli sayıda başvurunun yapılması gerekmektedir. Eğitim yılı boyunca öğrencimizin seçtiği kulübe yılsonuna kadar devam zorunluluğu vardır. Bu çalışmalarda öğrenciler ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirme ve bir ürün ortaya koyabilme fırsatı elde eder.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Bilge Adam Koleji'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, doğru iletişim kurabilme ve doğru kararlar alabilme becerilerini geliştirmelerine yardım eder. Öğrencilerimize, ileride karşılaşacakları PTS, TEOG, YGS ve LYS üniversiteye giriş sınavına hazırlık amacıyla, ilköğretim 3. sınıftan itibaren zamanı iyi kullanma, doğru sonuca ulaşma gibi çalışmalar yapılır. Duygusal ve akademik yönden öğrencilerle bireysel çalışmalar yapılırken ailelere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sağlanır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz sene başında hazırladıkları sınav takvimi ile ilgili bölümlerle işbirliği içerisinde öğretmenlerimize, öğrencilerimize, rehberlik birimimize ve okul idaresine gerekli verileri sağlar. Yapılan çalışmalar sonucu eksik kazanımlar tespit edilerek, bir yol haritası belirler ve planlar.

 

BESLENME

Öğrencilerimize dengeli beslenme alışkanlığı kazandırabilmek amacıyla yemekler uzman diyetisyenler tarafından kalori hesapları yapılarak düzenlenmiş yemek listesine göre okul mutfağında, hijyenik koşullarda hazırlanır. Oluşturulan aylık listeler düzenli olarak velilerimize gönderilir. Anaokulu ve ilkokul gruplarımızda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir. Ortaokul ve lisede ise öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir.

 

SAĞLIK

Öğrencilerimizin okulda hastalanması, düşme veya çarpma gibi kazalarla karşılaşması durumunda okulda bulunan hemşiremiz tarafından gereken ilk yardım uygulanır. Ayrıca öğrencinin durumu hakkında veli bilgilendirilir.

Öğrencimizin okuldan alınması gerektiren, ilkyardım ve tedavi uygulamalarının yeterli olmayacağı durumlarda gerekli doktor müdahalesinin yapılabilmesi için öğrencimizin okuldan alınması istenir. Veliye ulaşılamadığı durumlarda ise öğrenci bilgi formunda velilerin belirttiği 3. şahıslara başvurulur.

Acil durumlarda eğer velinin okula ulaşması gerekli müdahaleyi geciktirecek ise öğrencimiz okulumuzun acil durumlar için anlaştığı hastaneye götürülerek, gerekli tıbbi müdahale yaptırılır.


ULAŞIM

Öğrencilerimizin ulaşımı, okulumuzun anlaşmalı servis firması tarafından; GPS ve navigasyon sistemleri bulunan modern servis araçları ile deneyimli sürücüleri ve servis hostesleri eşliğinde rahat, güvenli ve zamanında yapılır. Koltuk sayısı kadar öğrenci alınan servislerimizde, her öğrencinin emniyet kemeri takması zorunludur. 

 

GÜVENLİK

Okulumuzda öğrencilerimizin güvenliği esastır. Okul güvenliği tarafından okulun giriş - çıkışları ve güvenliği sürekli denetlenir. Güvenlik görevlilerimiz okulumuzun önüne yabancı araç park edilmesine izin vermez. Öğrencilerimiz okul çıkışlarında aksi belirtilmedikçe sadece ailesine teslim edilir. Öğrencilerimiz okul çıkışlarında velisinin yazılı izni olmadan başka kişilerle okulu terk edemezler. Öğrenciyi okuldan annesi veya babası dışında bir kimsenin alması durumunda bunun mutlaka yazılı olarak okul müdürüne bildirilmesi gerekmektedir.​​

kolej-acilis-2.jpg


ANAOKULU


Okul öncesi programımız hayat boyu öğrenmeyi destekler. Her çocuğun bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yaratıcılıklarını destekleyecek, sorun çözme becerilerini geliştirecek, bağımsız karar alabilecekleri bir öğrenme ortamı sunulur. Alanında nitelikli eğitim kadrosu ve etkin PDR birimimizle gerekli çalışmalar yapılarak, öğrencimizin farkındalığı yüksek bireyler olarak bir üst kuruma geçmesi sağlanır.

Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla uygulanmakta olan anaokulu programı; 15 saatlik İngilizce, 'Denedim Öğrendim' yöntemi ile atölye çalışmaları, yüzme, beden eğitimi, müzik, drama, satranç ve görsel sanatlar gibi branş etkinlikleri ile zenginleştirilmiştir. Okul - aile işbirliğini en üst seviyede tutmak amacıyla gerçekleştirilen aile katılımına yönelik çalışmaların da programda önemli bir yeri vardır.

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımımız

Bilge Adam Koleji'nde öğrencilerimizde kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeyi, yaratıcılığa teşvik etmeyi, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmayı hedefleyen; projeler uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz proje çalışmaları ile takım içinde işbirliği yapmayı öğrenir, bir gruba ait olduklarını hissederler. Proje tabanlı eğitimlerle öğrenmeler kalıcı hale getirir. (Denedim – Öğrendim ) dersi buna örnektir.

Okuma - Yazma Çalışmaları

Okuma - yazmaya hazırlık çalışmaları ilköğretime hazırlık çalınmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazırlık düzeylerini artırmak amacıyla küçük ve büyük gruplarla halinde yapılan etkinliklerdir.

Ulusal ve uluslararası akademisyenlerin katkısıyla, çocuklarımız görsellerle, üç boyutlu nesnelerle ve fiziksel hareketlerle fark etmeden oyun oynarken okumanın temellerini oluştururlar.

Yabancı Dil Yaklaşımımız

Öğrencilerimizin evrensel düşünebilmelerinde yabancı dilin önemine olan inancımızla okullarımızda, ana sınıfından başlayan 15 saatlik İngilizce öğretimi, bir bütünlük içinde ekip çalışması anlayışıyla sürdürülmektedir.

Çalışmalar, öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak konuşma, okuma, yazma, dinleme ve dil bilgisi becerilerinin artırılması yönünde gerçekleştirilmektedir.

İngilizce programının hedefi, ikinci dile yönelik sevgi ve merak yaratarak çocukların bu dili kullanarak kendilerini ifade edecekleri bir ortam sağlamaktır.


İLKOKUL


İlkokul programımızda amacımız, öğrencilerimizin deneyerek ve yaşayarak; araştıran, sorgulayan, değerlerine sahip çıkan, ilkeli, bilişim çağında teknolojiyi eğitimleri ile birleştiren birer evrensel yurttaş olmalarına rehberlik etmektir. İlkokulun çok önemli olduğunun bilincinde olan Bilge Adam Koleji, öğrencilerimizi alanında en etkin sınıf ve branş öğretmenleriyle buluşturup, eğlenerek öğrenmeyi kalıcı hale getirmeyi hedefler.

Eğitim öğretim faaliyetlerinde daha verimli olmak adına bu süreçlerde daima öğrencilerin yanında olan akademik kadro, rehberlik kadrosu ve okul psikoloğu çeşitli test ve envanterler aracılığıyla öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ölçerek onlar için en iyi yönlendirmeleri yapar.

Yabancı Dil Eğitimi

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEF – Common European Framework) çerçevesinde öğrencilerimizin A2 seviyesinde İngilizce konuşmaları, okumaları ve anlamaları hedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerimize ilkokul ikinci sınıftan itibaren ikinci bir yabancı dil olarak Almanca dersleri saatleri kademeli olarak artacak şekilde verilecektir.

 

ORTAOKUL


Beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan süreci kapsayan ortaokul programımız öğrencilerimizin bireysel öğrenme farklılıkları göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Müfredatıyla birleştirilmiş çoklu zeka kuramı uygulamaları ve öğrenme sitillerini içerir.

Öğrencilerimiz After School sistemiyle Bilge Adam Ortaokulu'nda  Cumartesi günleri de etkin öğrenme sürecine devam eder. Temel eğitimden orta öğretime geçiş (TEOG) sınavına ve Performans Takip Sınavlarına (PTS) öğrencilerimizi en etkin şekilde hazırlamak için bireysel ve grup etütleri eksik kazanımlara göre düzenlenir.

Öğrencilerimiz, akademik olarak hedefledikleri noktaya ulaşırken onları hem sanatsal, spor ve kültürel faaliyetlerle hem de PDR uzmanlarımızla destekleriz. Ayrıca yıl içinde ve yıl sonunda düzenlenen geleneksel günlerimiz ve gezilerimizle öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimleri de desteklenmektedir.

​Yabancı Dil Eğitimi

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEF – Common European Framework) çerçevesinde öğrencilerimizin B1 seviyesinde İngilizce konuşmaları, okumaları ve anlamaları hedeflenmektedir. Her yıl yapılacak olan yaz dil okulları ile Bilge Adam Koleji öğrencileri öğrendikleri dilleri yaşayarak daha da yakından tanıma fırsatı bulurlar. Uluslararası dil sertifika sınavlarına katılarak yabancı dil bilgi ve becerilerini ölçerler. Hatta eğitimlerine yurtdışında devam etme olanağına da sahip olurlar.

Her öğrencimiz ilkokulda seçmiş olduğu ikinci yabancı dile devam eder ve kulüp saatlerinde ilgili olduğu farklı bir yabancı dili (Almanca, Rusça, İspanyolca, Çince veya Fransızca ) seçmeli olarak tercih edebilir. Ayrıca öğrencilerimize TEOG'da başarılı olmaları için TEOG İngilizce müfredatı da uygulanır.

 

LİSE


Bilge Adam Koleji'nde Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi bulunmaktadır.  Milli Eğitim müfredatına uygun verilen derslerin yanı sıra İngilizce ve Almanca eğitimi de devam etmektedir.  Bilge Adam Koleji, Anadolu Lisesi ve Fen lisesi öğrencilerini bilişim çağına uygun yetiştirmeleri için destekler. Öğrenciler temel bilgisayar programlarına ve işletim sistemlerine, yazılımlarına ileri düzeyde hakim olarak lisemizden mezun olur.

Öğrencilerimize üniversite sınavlarına hazırlanan grup olarak en büyük destek PDR uzmanlarımızdan gelir. Etkin takip ve çalışmalarla PDR uzmanlarımız her bir öğrencimize gerekli desteği sağlar, veli bilgilendirme toplantıları yapar. Hafta sonu 5 saatlik etütlerle de öğrencilerimiz eksiklerini tamamlamak ve öğretmenleriyle soru çözmek için okuldadırlar.

Yabancı Dil Eğitimi

Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı (CEF – Common European Framework) çerçevesinde öğrencilerimizin B2 seviyesinde İngilizce konuşmaları, okumaları ve anlamaları hedeflenmektedir.

MUN (Modern Unided Nations) Programı; lise ve üniversite öğrencilerinin akademik bilgi ve yabancı dil bilgilerini kullanarak Birleşmiş Milletler'deki güncel konuları tartıştığı bir platformdur. Öğrencilerimiz lise düzeyinde MUN Kulübü kurarak bu faaliyetlere katılmaktadır.

​Ayrıca her yaz döneminde planlanan yurtdışı dil programları ile öğrencilerimiz İngilizce seviyelerini C1 seviyesine çıkartmaları konusunda heyecanlandırılmaktadır. Yurtdışı dil programları için İngiltere, Amerika ve Kanada da faaliyet gösteren seçkin dil okulları tercih edilmektedir.TEKNOLOJİ ODAKLI İLERİ EĞİTİM

 

 • Bilge Adam'ın 24 yıllık uzmanlığıyla, STEM modeli üzerine geliştirilmiş, özel K-12 fen ve teknoloji programıyla ileri eğitim
 • Öğrencilere tüm dünyanın kapılarını açan, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar kazandıran, en güncel bilişim (yazılım ve tasarım) eğitimleri

 

ULUSLARARASI STANDARTLAR

 

 • MEB müfredatına ek olarak, ABD akademik standartlarında, kulüp aktiviteleri, rehberlik hizmetleri ve After School (okul sonrası) derslerinden oluşan haftada 50 saatlik program
 • Standart süreyi aşan, haftalık 15 saat İngilizce eğitiminin yanı sıra +5​ yabancı dil eğitim seçeneği

 

ÇOK YÖNLÜ KAMPÜS OLANAKLARI

 

 • Ünlü mimar Şevket Altındal tarafından eğitime özel olarak tasarlanmış kampüste; kapalı yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, spinning stüdyosu, uzay gözlemevi; sağlıklı beslenmeyi temel alan kampüs-içi mutfak ve yemekhane
 • Modern konferans ve gösteri salonunda, alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen seminerler ve sanat etkinlikleri

 

BÜYÜK TECRÜBE VE GÜVEN

 

 • Eğitimde 30 yılı aşkın deneyime sahip Uraz ailesi ve bilişim eğitiminde Türkiye'nin en köklü kurumu Bilge Adam işbirliğinin sağladığı güven
 • Teknolojinin en yeni olanaklarıyla pedagojik anlayışı birleştiren deneyimli eğitmenler.

 

SÜREKLİ GELİŞİM VİZYONU

 

 • Öğrenci gelişimini yakından takip olanağı sunan SmartClass Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) ve en ileri e-eğitim araçlarıyla öğrenim
 • Microsoft, Adobe, Autodesk ve Google gibi teknoloji devleriyle iş ortaklığından faydalanan, sürekli yenilenmeye ve gelişime açık akademik yaklaşım
  ​​​​
BİLGİ İSTEK FORMU